Systemisch Werk

At the root of what’s holding you back.. you’ll find the freedom to live the life you desire

Systemisch werk wordt steeds bekender en breder toegepast. Waar het lange tijd nog als zweverig afgedaan werd, merk je dat er steeds meer ruimte komt om holistisch te kijken naar ontwikkeling. Het collectieve zelfbewustzijn groeit. Over de ontwikkeling van mensen, maar ook organisaties en maatschappij. Maar wat is het nou precies?

In het kort: het brengt onzichtbare, onbewuste dynamieken en patronen naar de oppervlakte. Waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en handelingsperspectieven.

Say What?

De onderstroom bepaalt het ritme van de muziek
We kennen allemaal het plaatje van de ijsberg; een deel boven water en een veel groter deel ónder water. Het deel boven water is het zichtbare gedrag van mensen. Het deel onder water is wat er aan het gedrag ten grondslag ligt. Waarom we doen wat we doen, denken wat we denken, zeggen wat we zeggen, voelen wat we voelen.

Wat we ook allemaal kennen is dat we hardnekkige patronen in onszelf tegenkomen (waarom doe ik dit terwijl ik wéét dat het me niet helpt), en we in relaties vaak dezelfde patronen en dynamieken tegenkomen (hij weet dat ie me hiermee helemaal gek maakt, en toch moet ik wéér degene zijn die.. ik ben z’n moeder niet. Waarom zeg ik niks? Etc. etc.)

Het gedeelte onder water, en de patronen, dynamieken.. dát is het speelveld van systemisch werk.

Ze noemen het een fenomenologische manier van kijken. Dat betekent dat je kijkt naar het geheel, naar de context. Niet alleen naar wat er in het hier&nu gebeurt. Je kijkt ook niet alleen naar de emotie, maar naar de bron van die emotie. Waar is de reactie op hetgeen zich in het hier&nu voltrekt, geboren?

In contact met een ander worden deze dynamieken geactiveerd.
Onze primaire neiging is bijvoorbeeld: Jij doet dit, dat zorgt bij mij voor deze vervelende emotie en daarom moet jij dat niet meer doen. Zo voelen we ons onschuldig, en kunnen we “rustig” doorleven in onze eigen bubbel.

Emotioneel volwassen worden is: ik heb deze vervelende emotie, wat wordt er in dit contact getriggerd? Waar ken ik deze emotie bij mezelf van? Waar word ik geraakt? Ligt er misschien eigenlijk iets anders onder? En hoe reageer ik dan? Pas ik me gelijk aan? Vertrek of bevries ik? Welk verlangen of gemis ligt hieraan ten grondslag? Oftewel, met nieuwsgierigheid naar jezelf, je gedrag en je emoties kijken. Jezelf willen leren kennen. Even helemaal los van de ander, want die doet er eigenlijk niet toe. Diegene is puur de trigger van jouw emoties en dynamieken. Als je jezelf op dit vlak beter leert kennen, ontstaat er meer flow in je contacten omdat je een bredere scope hebt waarbinnen je de ander en jezelf kunt horen.

Blauwdruk

Door op deze manier naar jezelf te kijken ontwikkel je je Emotionele en lichaamsintelligentie. Ons lichaam heeft zich namelijk aangepast in reactie op de omgeving, de systemen waarin je sinds je geboorte beweegt. De blauwdruk van die aanpassing gebeurt al in de eerste 6 jaar van ons leven. En die gaat – als je niet verder op verkenning gaat – een leven lang mee. Op school leren we namelijk vooral cognitief intelligent te worden.

Systemisch werk gaat dus – gezien die blauwdruk- altijd ook terug naar de context van je gezin van herkomst. Omdat ons gedrag (en dus je klachten, problemen, frustraties, verlangen, gemis etc) in het hier & nu
z’n oorsprong vinden in die blauwdruk van toen.

Dit is bijvoorbeeld ook waarom je steeds meer leest over het innerlijk kind. Dat is het veld waar die blauwdruk gevormd is. Het kind in reactie op haar ouders, die op hun eigen beurt weer hun eigen systeem van herkomst hebben.

De natuurlijke ordening

Systemisch werk gaat er vanuit dat iedereen haar eigen plek in de natuurlijke ordening heeft in het familiesysteem. De plek die jou toekomt omdat je er in geboren bent. Maar vaak is er iets aan de hand in het gezin van herkomst waardoor je je aanpast, en daarmee van je plek afgaat. Dat gebeurt onbewust en bijna moeiteloos, en hoeft helemaal niet om grote dingen te gaan die er ‘aan de hand zijn’. Onze ouders zijn namelijk ook gewoon mensen met hun eigen systemen en patronen. En als kind zoeken we de liefde van onze ouders. Dus passen we intuitief aan, stemmen we feilloos af op hoe we die liefde het beste kunnen krijgen. Dat uit zich in overtuigingen, wereldbeeld, verwachtingen van de ander en nestelt zich in onze identiteitsvorming. Dat heeft enorm veel voordelen en helpt je functioneren in de wereld. Maar er zijn ook altijd een paar vervormingen die gaandeweg je leven gaan schuren, beknellend voelen, teveel energie kosten: dan is de houdbaarheidsdatum van je overlevingsmechanisme op z’n einde.

VERLANGEN als koers

Dat schuren is gezond en een menselijk gegeven. We worden ingewikkeld in familiesystemen geboren. En gaandeweg ontstaat de behoefte of noodzaak om steeds meer te ont-wikkelen. de levensenergie zoekt z’n eigen plek. Zodat jouw unieke en authentieke zelf tot uiting kan komen.

En daar is je verlangen een hele heldere richtingaanwijzer voor. Want je verlangens vanuit die unieke authentieke kern, die geven je de moed, de wil, de nieuwsgierigheid om door de blauwdruk heen te scheuren en tot volle bloei te komen. Dat noemen we in systemisch werk; je eigen plek innemen. Je verlangen is hiervoor dus een fantastische portal! Die ook direct de route is naar meer levenslust en energie.
—-

Dus moet je je nou eens voorstellen, al die mensen om je heen, in je familie, op straat, op werk, in je stad, in het land, in de wereld. Allemaal ingewikkeld geboren in systemen. Samen weer een systeem op zich. Met z’n allen één groot systemisch veld. En de onderstroom bepaalt het ritme van de muziek.

Weet: ook jij bent een vrouw van verlangen. Je bent van harte welkom om daarin te leren, delen, verkennen en ontwikkelen. Tijdens onze workshops combineren we lichaamswerk met systemisch werk. Een gouden combinatie, want het lijf is ALTIJD in het hier&nu. 

BLIJF OP DE HOOGTE

MEER LEZEN?

Scroll naar boven