MELD JE NU AAN VOOR VROUWEN VAN VERLANGEN 26 & 27 juni 2024

SYSTEMISCH WERK

In een (familie)opstelling wordt duidelijk waarom jij ergens op vastloopt, en vanuit welke plek jij beweegt. Systemisch werk gaat er namelijk vanuit dat elk mens z’n eigen plek heeft in de lijn van ouders, grootouders en voorouders.

Gebeurtenissen in het leven zorgen ervoor dat we van onze plek af gaan. Stel je voor: je bent je als kind gaan aanpassen zodat je mama niet verdrietig maakt. Dan ga je van je plek af: het is niet de taak van het kind om haar moeder te ontlasten. In het hier en nu heb je last van je eigen ruimte innemen. Bang om de ander tot last te zijn.

Zo ontstaan dus bepaalde patronen en dynamieken in families die dan eigenlijk de hele onderstroom van je leven bepalen. Systemisch werk maakt dit helder en geeft richting en ruimte aan hoe je hier losser van kunt komen. Hoe je je eigen plek weer in kunt nemen en je eigen leven voluit kunt leven.

VOOROUDERS

In de Westerse cultuur leren we om te focussen op de (maakbare)  toekomst in plaats van op de wijsheid van het verleden. Voorwaartse energie in plaats van achter- en inwaarts. Zo gaan we voorbij aan de lijn van vrouwen en mannen die achter ons staan.

Dat is jammer, want er zit veel kracht en wijsheid in het voorouderveld. We kennen onze ouders en opa’s en oma’s, maar daar stopt het meestal wel. Terwijl, we staan op hun schouders, en wij laten op onze beurt ook weer schouders achter voor degenen na ons.

Jouw persoonlijke ontwikkeling krijgt extra bezieling en kracht als je verbindt met deze  wijsheid. In je eigen familie-lijn én in het collectieve voorouderveld. Met de mooie dingen, én de schaduwkanten; met alles wat er is. In verbinding met dat veld ervaar je de rust, de vrijheid en de steun om helemaal jouw eigen weg te gaan. 

ADEM- EN LICHAAMSWERK

Onze adem en ons lichaam zijn de poorten naar onze binnenwereld. Ze zijn onlosmakelijk verbonden: je adem brengt je bij dat wat je lichaam je probeert te vertellen, je innerlijk weten. Je lijf weet namelijk allang wat je nodig hebt, maar ons denken voert vaak de boventoon. Zo raken we vroeg of laat uit balans, gestrest of uitgeput.

Wat sta je jezelf toe om te voelen met je lijf, en wat probeer je met je hoofd weg te denken? Wanneer stroomt het in jou, en wanneer stagneer je? Deze signalen vertellen je ook over vroegere ervaringen, hoe je daar toen mee bent omgegaan. Onbewust blijven we dat herhalen.

Als je bewust ruimte maakt voor wat er in jou leeft, voorbij die eerste trigger reactie, kan je je innerlijke wijsheid toe gaan laten. Je lichaam geeft je vanuit het hier en nu een nieuwe helende ervaring, waardoor je je oude, belemmerende patronen los kunt laten. Zo opent de verbinding met je lijf de weg naar leven vanuit je innerlijke kracht, intuïtie, verlangens en je kern. 

BELICHAAMD LEIDERSCHAP

Leiderschap gaat over regie nemen over je leven op alle fronten. Als vrouw, als professional, als moeder, als mens.
Belichaming gaat over naar buiten brengen hoe het ín je is. Niet vanuit perfectie, of aanpassing, maar met alles wat er is. Dat kan spannend zijn, omdat ons systeem erop gericht is om bij de groep te horen, de kans op afwijzing te vermijden.

Daarom passen we ons als kind onbewust aan. Als volwassene gaat dat schuren met wie je echt bent, met wat je echt denkt of voelt. Dat is merkbaar in het contact. Voor jouzelf, en voor de ander.
Je non-verbale communicatie klopt dan niet met wat je zegt, je beweegt je niet vrij.

Belichaamd leiderschap gaat dus over de integratie van alle volwassen delen in jou. Je energie, je wijsheid, je kwetsbaarheid en je  (non-verbale) communicatie.
Dat maakt je betrouwbaar en authentiek.
Daardoor hebben jouw woorden en acties meer impact, en je leven meer flow.

MAIDEN MOTHER CRONE

Lang voor het christendom werd de drie eenheid van Maiden, Mother, Crone gezien als de belichaming van moeder aarde. De drie archetypen representeren de fases van het vrouwenleven. Gelijktijdig symboliseren ze delen die altijd in jou aanwezig zijn ongeacht leeftijd: het innerlijke meisje, de innerlijke moeder, de wijze.

De Maiden staat voor onschuld, spelen, nieuwsgierig, de ontdekkingsfase. In de tijdslijn de fase tot ongeveer 20/25 jaar. De Mother symboliseert de vruchtbare fase, tot de overgang. Het gaat over creëren, leven geven aan plannen, carrière en nageslacht. Maar bovenal gaat het over de inner mother; zelfliefde en zelfzorg.

De Crone gaat over wijs, autonoom, intuïtie, overzicht, visie. De fase vanaf de overgang. Ze heeft haar wijsheid verworven door haar reflecties op eigen handelen én door de connectie met de wijsheid in het grotere vrouwenveld. Je innerlijk weten is de Crone energie. 

Drie archetypen die in jou huizen, met elk hun eigen krachtbron.

MANNEN

We hebben het samen te doen in deze wereld, en toch werken we bij TNFC alleen met vrouwen. Niet omdat we mannen niet leuk vinden, maar omdat wij weten dat er voor vrouwen nog heel veel goud op te halen is in het vrouwenveld.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 60% van de vrouwen zich onprettig voelt in groepen met andere vrouwen. Dat is een verdrietig feit.

Tegelijkertijd is het niet zo gek, want we vinden een hoop van elkaar, en kunnen elkaar lelijk bekritiseren. Dus hoe doe je dat eigenlijk, vrouw-zijn? En hoe zit dat met de mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) energie in jou?  moet je vooral veel doen van jezelf, of mag je je meer overgeven aan het zijn?

Wij geloven dat de wereld, onze relaties en onze kinderen erbij gebaat zijn als vrouwen elkaar meer gaan vieren en ondersteunen. Als je door het eerste ongemak heen bent, geeft een groep vrouwen bedding voor kwetsbaarheid, stevigheid, wijsheid en rust. Wij geloven in sisterhood.

SCHADUW

Je schaduw verwijst naar de delen in onszelf die we liever vermijden – de ongemakkelijke emoties, angsten, wrok en andere negatieve gevoelens die we soms diep begraven in ons lijf. Ook al hebben we ze goed verstopt, ze saboteren vanuit de onderstroom jouw levensflow.

Hoewel deze delen van onszelf vaak als “donker” worden gezien, zijn ze eigenlijk essentieel voor je persoonlijke groei en transformatie. Door ze onder ogen te zien en te onderzoeken, kunnen we ons bewustzijn vergroten en ons bevrijden van de beperkende overtuigingen en patronen die ons in de onderstroom belemmeren.

Om licht te schijnen op je schaduw bieden we een veilige en ondersteunende omgeving waarin je kunt leren hoe je deze donkere delen van jezelf kunt omarmen en transformeren. Je zult merken dat het lichter leeft als je schaduw niet meer weggestopt hoeft te worden. Licht en donker samen, dat is de gamechanger!

RITUELEN, VERHALEN & GODINNEN

Een ritueel is een geheel van handelingen waarmee we op een symbolische manier uiting, ordening en zin geven aan een belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Rituelen helpen ons te verbinden met onze innerlijke wereld. Niet zweverig, maar juist heel praktisch en aards.  

We werken graag met symbolen, rituelen, verhalen en godinnen.

We geven aandacht aan de seizoenen, laten ons inspireren door het sjamanisme, dans en muziek. Uit oude en nieuwe verhalen leren we van vrouwen die ons voorgingen. Verhalen over godinnen, heksen en mythische vrouwen. 

Zo geven rituelen, verhalen en archetypen houvast om te vertragen en uit de waan van de dag te stappen, en je eigen ervaringen te kunnen verbinden met het grotere geheel. Ze geven betekenis op de laag van je ziel.

 

BLOGS

Scroll naar boven